Politika privatnosti

ARENA FRANZ Ferdinand GmbH

 

Dostupna na internetskoj stranici https://www.franz-ferdinad.at/  i na recepcijama naših smještajnih objekata.

Sve izmjene ove Politike privatnosti bit će dostupne i objavljene na našoj internetskoj stranici https://www.franz-ferdinad.at/ i na recepcijama naših smještajnih objekata.

Mi u ARENA FRANZ ferdinad GmbH i našim povezanim društvima (dalje: ”Društvo”, ”mi”, ”naše”, ”nama”) posvećeni smo zaštiti privatnosti svih osoba čije osobne podatke prikupljamo (dalje: “Vi”, ”Vas”, ”Vama”, “Vaše”). Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti (dalje: “Politika privatnosti”) kako biste stekli uvid u to kako obrađujemo Vaše osobne podatke.

“Osobni podaci” jesu svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo u skladu s važećim propisima: Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC (dalje: „Opća uredba o zaštiti podataka“, ”GDPR”), Zakonu o zaštiti podataka Republike Austrije (DSG, Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten) sa svim izmjenama i dopunama i ostalim primjenjivim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

 1. O NAMA

ARENA FRANZ ferdinad GmbH je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u Republici Austriji sa sjedištem u Tröpolach 152a, 9631 Jenig-Tröpolach, Landesgericht Klagenfurt, Matični broj: FN566299v, porezni identifikacijski broj: ATU77504149, i posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Austrije (dalje: “AFF”). AFF upravlja prestižnom hotelom Arenom Franz Ferdinand Nassfeld, ranije poznatim kao “FRANZ ferdinand MOUNTAIN RESORT NASSFELD” u Nassfeldu, Austrija. Ovaj hotel s četiri zvjezdice nalazi se na izvrsnoj lokaciji kod žičare u dolini skijaškog  područja Nassfeld u Koruškim Alpama i nudi trenutni pristup do impresivnih 110 km skijaških staza.

AFF je dio grupacije na čelu s društvom Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo (skraćen naziv: Arena Hospitality Group d.d.) koje je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, Republika Hrvatska, OIB: 47625429199  i posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i pravnom stečevinom Europske unije (dalje: „AHG“).

AHG je međunarodno, dinamično hotelsko društvo koje razvija i upravlja hotelima, turističkim naseljima te kampovima u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj I Srbiji. Osim upravljanja i razvijanja vlastitog brenda Arena Hotels & Apartments® i Arena Campsites®, kroz PPHE Hotel Group Limited (PPHE Hotel Group ili PPHE) AHG ima ekskluzivno pravo upravljanja i razvoja uglednog međunarodnog brenda Park Plaza® u 18 zemalja Srednje i Istočne Europe (CEE regija) i upravljanje objektima s brendom art’otel® što omogućuje daljnji razvoj njegovog portfelja. U sklopu proširene suradnje s Radisson Hotel Grupom, PPHE je osigurao pristup cijeloj paleti brendova Radisson Hotel Grupe, uključujući Radisson Collection, te ima pravo podlicencirati ih AHG-u. AHG-u je time omogućeno iskorištavanje vodećih tržišnih brendova Radisson Hotel Grupe u različitim tržišnim segmentima, povrh postojeće aktivnosti u visokom i lifestyle hotelskom segmentu.

AFF je povjerio AHG-u određene aktivnosti obrade osobnih podataka i jamči primjenu odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i  drugim primjenjivim propisima o zaštiti podataka. Politika privatnosti AHG-a dostupna je  

AHG i AFF su voditelji obrade odgovorni za Vaše osobne podatke. U odnosu na neke Vaše osobne podatke koje obrađujemo možemo se smatrati zajedničkim voditeljem obrade podataka ili voditeljem obrade s trećom stranom koji dijele skup osobnih podataka neovisno jedan o drugome.

 1. SVRHA OVE POLITIKE – ZAŠTITA VAŠIH PRAVA

Ova Politika privatnosti objašnjava naš pristup obradi osobnih podataka koje bismo mogli prikupiti od Vas ili koje smo dobili od treće strane kao i svrhe za koje obrađujemo Vaše osobne podatke.

Molimo da, osim ove Politike privatnosti, pročitate i našu koji su dostupni na našim internetskim stranicama..

Također imajte na umu da se ova Pravila privatnosti odnose samo na korištenje Vaših osobnih podataka koje smo mi prikupili, a ne na Vaše osobne podatke prikupljene tijekom Vaše komunikacije s trećim stranama.

U odnosu na osobne podatke koje obrađujemo imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup

Na Vaš upit, odgovorit ćemo obrađujemo li Vaše osobne podatke i, ako je tako, dostaviti ćemo Vam kopiju tih osobnih podataka (zajedno s određenim pojedinostima). Ukoliko zatražite dodatne kopije, zadržavamo mogućnost naplate razumne naknade.

 • Pravo na ispravak

U svakom trenutku možete ažurirati osobne podatke koji se odnose na Vas na način da nas izravno kontaktirate poštom, e-mailom, da promjenu izvršite tijekom boravka ili na obrascu za registraciju prilikom prijave na recepciji. ili drugim odgovarajućim kanalima komunikacije ili dostupnim obrascima.   Savjetujemo Vam da ažurirate svoje podatke ako i kada dođe do njihove promjene.

Ako su osobni podaci koje imamo o Vama netočni ili nepotpuni, imate pravo na njihov ispravak. Ako smo aše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o ispravku kada je to moguće. Na Vaš zahtev, ako je to moguće i zakonito učiniti, također ćemo Vas obavijestiti s kim smo podijelili Vaše osobne podatke kako biste ih mogli izravno kontaktirati.

 • Pravo na brisanje

Možete od nas zatražiti da izbrišemo ili uklonimo Vaše osobne podatke u određenim okolnostima, primjerice kada nam više nisu potrebni ili u slučaju povlačenja privole (ako je primjenjivo). Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o brisanju kada je to moguće. Na Vaš zahtjev, ako je to moguće i zakonito, također ćemo Vas obavijestiti s kim smo podijelili Vaše osobne podatke kako biste ih mogli izravno kontaktirati.

 • Pravo na ograničenje obrade

You can ask us to ‘block’ or suppress the processing of your personal information in certain circumstances such as where you contest the accuracy of that personal information or you object to us processing it. It won’t stop us from storing your personal information though. We’ll tell you before we lift any restriction. If we’ve shared your personal information with others, we’ll let them know about the restriction where it is possible for us to do so. If you ask us, where it is possible and lawful for us to do so, we’ll also tell you who we’ve shared your personal information with so that you can contact them directly.

Možete zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u određenim okolnostima,  kao npr. u slučaju kada osporavate točnost osobnih podataka ili kada se protivite obradi osobnih podataka koju provodimo. Međutim, to nas neće spriječiti da pohranimo Vaše podatke. Obavijestit ćemo Vas prije no što ukinemo bilo kakva ograničenja. Ako smo Vaše osobne podatke podijelili sa drugima, obavijestit ćemo ih o ograničenju obrade ukoliko je to moguće. Na Vaš zahtjev, ako je to moguće i zakonito učiniti, također ćemo Vas obavijestiti s kim smo podijelili Vaše osobne podatke kako biste ih mogli izravno kontaktirati.

 • Pravo na prenosivost podataka

Vi imate pravo, u određenim okolnostima, zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili (u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu) i imate pravo da ih prenesete trećoj strani po Vašem izboru.

 • Pravo na prigovor

Možete od nas zatražiti da prestanemo obrađivati Vaše osobne podatke, a mi ćemo to učiniti ako: a) se oslanjamo na vlastite ili tuđe legitimne interese za obradu Vaših osobnih podataka, osim ako možemo dokazati uvjerljive pravne osnove za obradu; ili b) obrađujemo Vaših osobne podatke za potrebne izravnog marketinga.

 • Pravo vezano za automatizirano pojedinačno donošenje odluka,  uključujući izradu profila

Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne posljedice koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno utječe  na Vas, osim ako je odluka potrebna za zaključenje ili izvršenje ugovora između Vas i nas, ili ako je odluka dopuštena zakonom, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mjere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa ispitanika na koje se podaci odnose, ili ako se temelji na Vašoj izričitoj privoli.

 • Pravo na povlačenje privole

Ako se oslanjamo na Vašu privolu (ili izričitu privolu) kao našu pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, u svakom trenutku imate pravo opozvati takvu privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole bit ćete o tome obaviješteni. Povlačenje privole će biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ako imate primjedbe zbog bilo kojeg aspekta naše prakse privatnosti, uključujući i način na koji smo postupili s Vašim osobnim podacima, imate pravo na podnošenje prigovora austrijskom nadzornom tijelu ili drugom nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u EU.

 1. KAO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti ili želite ostvariti svoja gore navedena prava, obratite nam se pisanim putem:

1) slanjem e-pošte na privacy@arenahospitalitygroup.com  , i/ili

2) slanjem pošte na adresu Arena Hospitality Group d.d., (za Službenika za zaštitu podataka), Smareglina 3, 52100 Pula, Hrvatska.

Na sve takve zahtjeve u vezi s ostvarivanjem Vaših prava odgovorit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva. Taj se rok po potrebi može produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo vas o svakom takvom produljenju, kao i o razlozima produljenja u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju da imamo opravdane sumnje u pogledu identiteta podnositelja zahtjeva možemo tražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za potvrđivanje identiteta. Ako se zahtjevi podnositelja zahtjeva očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo a) naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu, ili b) odbiti postupiti po zahtjevu.

 1. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO SE ONI KORISTE?

Obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhe koje ćemo detaljno objasniti u nastavku, međutim, naše primarne svrhe su: (i) što kvalitetnije pružanje Usluga; (ii) unapređenje naših Internetskih stranica i / ili Usluga te razvoj i oglašavanje novih Usluga; i (iii) usklađivanje s važećim pravom, sudskim odlukama, drugim sudskim postupcima ili drugim zahtjevima zakonodavca.

Vaše osobne podatke možemo koristiti u sljedeće svrhe:

 • Izvršavanje usluga koje pružamo (4.1.)
 • Kako bismo mogli komunicirati s Vama putem našeg newslettera i pružiti Vam odabrane poslovne informacije (4.2.)
 • Za rješavanje Vaših upita i pružanje podrške korisnicima (4.3.)
 • Kako bismo unaprijedili naše Internetske stranice i Usluge (4.4.)
 • Stjecanje uvida u potrebe klijenata i analize (4.5.)
 • Marketinške komunikacije (4.6.)
 • Poslovnu administraciju I pravno usklađivanje (4.7.)
 • Zapošljavanje (4.8.)
 • Sigurnost i nadzor (4.9.)
 • Upotreba naših Aplikacija (4.10.)
 • Organizacija događaja (4.11.)
 • Program vjernosti (4.12.)

Pravne osnove za prikupljanje podatka u navedene svrhe su:

 • zakonska – obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 • ugovorna – obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • ključni interesi ispitanika – obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • legitimni interes – obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava I slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete
 • privola – ispitanik je dao privolu za obradu svojih posebnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

 

 • Izvršavanje usluga koje pržamo

 

 1. Internetske stranice i Usluge. Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koje nam dobrovoljno dajete za vrijeme korištenja naših Internetskih stranica i/ili Usluga:
  • u vezi s Vašim korištenjem ove Internetske stranice i drugih Internetskih stranica kojima upravljamo ili koje hostamo, ili kojima netko upravlja te ih hosta u naše ime, uključujući naše mobilne aplikacija („Internetske stranice”); a naše Internetske stranice uključuju:
 • franz-ferdinand.at
 • mobilna aplikacija AHG Hotels dostupna na APP Store-u i Google Play-u

Budući da naše Internetske stranice sadrže kolačiće i ostale tehnologije o kojima biste trebali imati saznanja, molimo da pročitate našu Politiku kolačića kako biste dobili više informacija o korištenju ovih tehnologija.

 • Osobni podaci se prikupljaju tijekom rezervacije, prijave na recepciji i tijekom boravka u našim smještajnim objektima i/ili tijekom korištenja određenih barova, restorana, spa usluga, objekata i aktivnosti za slobodno vrijeme te povezanih ugostiteljskih usluga kojima upravljaju AFF i njegova povezana društva (dalje: „Usluge“)

Možemo koristiti podatke za kontakt, identifikaciju i plaćanje koje ste nam pružili kako bismo osigurali pružanje Usluga koje ste rezervirali putem naših Internetskih stranica, putem trećih strana, telefonom ili putem osobnih rezervacija, što bi moglo uključivati informacije poput Vašeg imena i prezimena, titule, adrese, podatke o prethodnom boravku, usluge koje preferirate, broj telefona, spol, državljanstvo, broj putne isprave, datum i mjesta izdavanja Vaše putne isprave, podatke o plaćanju koji uključuju pojedinosti o kreditnoj kartici i CVV kod, podatke o letu, ime i prezime drugih gostiju na rezervaciji, preferencije u pogledu sobe, napomene koje ste nam dobrovoljno dali i preferirane načine komunikacije. Također, primamo podatke od trećih strana i internetskih stranica, turističkih agenata, stranica društvenih medija,  i internetskih stranica trećih strana za rezervacije, agenata koji su treće strane i posrednika koji su treće strane, organizatora sastanaka i događaja, usluge rezervacije restorana koje ćemo koristiti u te svrhe. To uključuje verifikaciju Vašeg identiteta, kontaktiranje u vezi s hotelskim rezervacijama i obradu Vaše rezervacije i plaćanja.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s povezanim društvima i trećim stranama za sljedeće svrhe:

 1. za slanje podataka za prijavu (check-in) i odjavu (check-out) prije Vašeg dolaska;
 2. kako bismo potvrdili Vaš identitet;
 3. za provjeru kartičnog plaćanja (uključujući postupak predautorizacije koji se može provesti prilikom prijave u našim smještajnim objektima) te za povrat sredstava;
 4. kako bismo izvršili rezervacije, otkaz rezervacije i promjenu rezervacije;
 5. kako bismo omogućili Vašu rezervaciju i bilo koje posebne zahtjeve ili zatražene usluge;
 6. kako bismo osigurali usluge članstva u programu vjernosti;
 7. kako bismo Vam, gdje je to moguće, prethodno Vašem dolasku poslali tekst ili e-poštu sa podacima o boravku, o besplatnim uslugama uključujući online check-in, tekstualne poruke na dan check-ina, zahtjeve u pogledu sobe.

Zakonitost obrade

Koristimo Vaše osobne podatke kako bismo izvršili naše obaveze u cilju ispunjenja našeg ugovornog odnosa sa Vama te naš legitimni interes da Vam pružimo informacije vezane za Vaš boravak i usluge koje pružamo.

 1. Prijava u smještajnom objektu te prijava nadležnom tijelu. Također imajte na umu da AFF mora prikupiti minimalne informacije koje zakon zahtijeva za vašu registraciju kao gosta u svim relevantnim registrima.

 

Potrebni podaci o korisnicima usluga smještaja:

 • ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, zemlja podrijetla i adresa uključujući poštanski broj
 • dodatne informacije za strane goste – vrsta, broj, datum izdavanja putne isprave te tijelo nadležno za izdavanje putne isprave

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

S ovlaštenim institucijama i organizacijama Republike Austrije, sukladno važećim propisima.

Zakonitost obrade

Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obaveza voditelja obrade.

 1. Izdavanje računa. Imajte na umu da smo zakonski obavezni izdati račun za pružene usluge i u tu svrhu obrađujemo sljedeće podatke:
 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta

 

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

With authorised institutions and organisations of the Republic of Austria, as provided by the law.

Zakonitost obrade

Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obaveza voditelja obrade.

 • Kako bismo mogli komunicirati s Vama putem našeg newslettera i kako bismo Vam pružili odabrane poslovne informacije

Prikupljamo i čuvamo osobne podatke uključujući Vaše ime, prezime i podatke za kontakt kako bismo mogli komunicirati s Vama putem naših newslettera i pružiti Vam informacije i pogodnosti u vezi s našim Uslugama i povezanim promocijama i ponudama.

Zakonitost obrade

U našem je legitimnom interesu koristiti vaše osobne podatke za komunikaciju s vama na ovaj način.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Ove podatke možemo dijeliti s našim povezanim društvima te pružateljima usluga koji su treće strane.

 • Za rješavanje Vaših upita i pružanje podrške korisnicima

Kada šaljete upit vezan za naše Usluge ili zahtijevate korisničku podršku u vezi s našim Uslugama možemo prikupljati Vaše osobne podatke. Koristimo razna korisnička sučelja kako bismo Vam omogućili pružanje informacije o našim Uslugama ili kako bismo odgovorili na Vaše upite. U svakom slučaju se mogu  zatražiti kontakt informacije, zajedno s pojedinostima  o drugim osobnim podacima koji su relevantni za Vaš upit korisničkoj službi. Ove se informacije upotrebljavaju kako bismo mogli odgovoriti na Vaše upite.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Možemo koristiti pružatelje usluga koji su treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na pružatelje koji nam omogućavaju slanje upitnika o zadovoljstvu klijentima u svrhu dobivanja povratne informacije kako bi se mogle unaprediti Usluge koje pružamo te koji pružaju podršku za sučelja putem kojih možete komunicirati s nama.

Zakonitost obrade

Ovisno o prirodi Vašeg upita ili zahtjeva pravni temelj za obradu takvih osobnih podataka bit će:

 • (a) to da je obrada nužna za izvršavanje naših obveza u skladu s bilo kojim ugovorom koji smo sklopili sa Vama;
 • (b) to da je u našem legitimnom interesu koristiti Vaše osobne podatke na takav način kako bismo Vam osigurali pružanje najbolje moguće usluge; i/ili
 • (c) to što ste dali privolu za takvu obradu sve do trenutka povlačenja privole.

 

 • Kako bismo unaprijedili naše Internetske stranice i Usluge

Povremeno Vas možemo kontaktirati kako bismo Vas pozvali da pošaljete povratne informacije o našim uslugama u obliku upitnika o zadovoljstvu koje Vam možemo uputiti online putem, poštom ili za vrijeme boravka u smještajnom objektu. Koristimo ove informacije da bismo poboljšali kvalitetu Usluga koju pružamo.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Možemo angažirati pružatelje usluga koji su treće strane koji nam omogućavaju slanje upitnika o zadovoljstvu klijentima u svrhu dobivanja povratne informacije kako bi se mogle unaprijediti Usluge koje pružamo.

Zakonitost obrade

U našem je legitimnom interesu da koristimo povratne informacije koje nam pružite u gore opisane svrhe.

 • Stjecanje uvida u potrebe klijenata i analize

Analiziramo Vaše kontakt podatke s drugim osobnim podacima koje opažamo o Vama iz vaših interakcija s našim Internetskim stranicama i/ili iz Vaše upotrebe naših Usluga i/ili koje možemo primiti od trećih strana. To može uključivati osobne podatke kao što su Vaša povijest putovanja, preferencije gostiju, preferencije usluga, aktivnosti iz programa vjernosti, marketinške preferencije i datume prethodnih boravaka, iznos naknada za prethodne boravke.

Ako ste dali svoju privolu (gdje je to propisano zakonom), također možemo koristiti “kolačiće” ili “pikselne oznake” (“Oznake“) i druge tehnologije na našim Internetskim stranicama i u našim e-porukama za prikupljanje osobnih podataka s računalnog hardvera i softvera koji koristite. To može uključivati:

 • ID sesije za praćenje statistike korištenja na našim Internetskim stranicama i za prikupljanje informacija o Vašim osobnim ili profesionalnim interesima, demografskim podacima (poput adrese, države lokacije, izabranog jezika i spola), navikama kupovine (kao što je povijest Vašeg boravka); i
 • oznake koje nam omogućuju praćenje primitka e-pošte upućene Vama, brojanje korisnika koji su posjetili Internetsku stranicu ili otvorili e-poštu i prikupljanje drugih vrsta skupnih informacija.

Za više informacija molimo da pročitate našu Politiku kolačića.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s pružateljima usluga koji su treće strane kako bi nam pomogli u analizi potreba korisnika.

Zakonitost obrade

Ako su vaši osobni podaci potpuno anonimizirani, nije nam potrebna pravna osnova za njihovu upotrebu jer podaci više neće predstavljati osobne podatke koji su regulirani zakonima o zaštiti podataka. Međutim, naše prikupljanje i korištenje takvih anonimiziranih osobnih podataka može podlijegati drugim zakonima u kojima je potrebna Vaša privola. Za više informacija pročitajte našu Politiku kolačića.

Ako Vaši osobni podaci nisu u anonimnom obliku, u našem je legitimnom interesu koristiti Vaše osobne podatke na takav način da osiguramo pružanje najboljih Usluga kako Vama tako i našim drugim klijentima.

 • Marketinške komunikacije

Možemo preduzeti sljedeće marketinške aktivnosti koristeći Vaše osobne podatke:

 1. Email marketing

Koristimo informacije koje opažamo o Vama iz Vaših interakcija s našim Internetskim stranicama, iz naše komunikacije putem e-pošte i/ili u sklopu korištenja naših Usluga i/ili koristimo Vašu adresu e-pošte, kako bismo Vam poslali marketinške poruke putem e-pošte, ako ste dali privolu za primanje takve marketinške komunikacije, ili ako imamo drugu pravnu osnovu za to.

Pridržavat ćemo se svih Vaših zahtjeva da Vam ne šaljemo izravne marketinške materijale.

Možete se odjaviti s popisa newslettera u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu za otkazivanje pretplate dostupnu u svakom newsletteru koji smo Vam poslali ili slanjem e-pošte na privacy@arenahospitalitygroup.com. Kada primimo takav zahtjev, Vaši podaci za kontakt bit će “potisnuti” umjesto izbrisani, na razumno vrijeme iz pravnih ili drugih razloga usklađenosti.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s povezanim društvima te s pružateljima usluga koji su treće strane koje nam pomažu u provođenju marketinških aktivnosti.

Zakonitost obrade

U našem je legitimnom interesu koristiti Vaše osobne podatke u marketinške svrhe.

Poslat ćemo Vam samo marketinške komunikacije putem e-pošte ako ste dali privolu za primanje takve marketinške komunikacije ili ako imamo pravnu osnovu za to.

 1. Oglašavanje na društvenim mrežama

Možemo koristiti sljedeće stranice društvenih medija kako bismo Vam plasirali naše Usluge: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn gdje ste registrirani korisnik takvih usluga. Kada sudjelujete u našim sponzoriranim aktivnostima ili ponudama društvenih medija, možemo prikupiti određene podatke s Vašeg računa na društvenim mrežama uz Vaše dopuštenje, kao što su informacije o lokaciji, obavijesti o prijavama, aktivnosti na društvenim mrežama, fotografije, ažuriranja statusa i javno dostupni komentari i popisi prijatelja. Imajte na umu da takva aktivnost također podliježe odabiru privatnosti koji ste odabrali za takve usluge.

Možemo upotrijebiti informacije koje opažamo o Vama iz Vaših interakcija s našim Internetskim stranicama, naše komunikacije putem e-pošte i/ili u sklopu pružanja naših Usluga kako bismo Vam pružili prilagođeno oglašavanje na kanalima društvenih medija.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Možemo dijeliti Vašu e-mail adresu s trećim stranama – pružateljima usluga koji nam pomažu u provođenju promotivnih kampanja.

Zakonitost obrade

Ako su Vaši osobni podaci potpuno anonimizirani, nije nam potrebna pravna osnova za njihovu upotrebu jer podaci više neće predstavljati osobne podatke koji su regulirani zakonima o zaštiti podataka. Međutim, naše prikupljanje i korištenje takvih anonimiziranih osobnih podataka može podlijegati drugim zakonima u kojima je potrebna Vaša privola. Za više informacija pročitajte našu Politiku kolačića.

Ako Vaši osobni podaci nisu u anonimnom obliku, u našem je legitimnom interesu koristiti Vaše osobne podatke za marketinške svrhe.

 • Poslovna administracija i pravno usklađivanje

Vaše osobne podatke koristimo u svrhe vođenja poslovne administracije te pravnog usklađivanja:

 • za potrebe vođenja evidencije;
 • kako bi se pridržavali naših pravnih obveza;
 • za provedbu naših zakonskih prava;
 • u svrhu zaštite prava trećih strana; i
 • u vezi s poslovnom tranzicijom poput spajanja, preuzimanja od strane drugog društva ili prodaje cjelokupne ili dijela naše imovine

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Osobne podatke možemo dijeliti s našim stručnim savjetnicima,  uključujući pravne i financijske savjetnike, kao i s državnim i regulatornim tijelima.

Zakonitost obrade

Kada koristimo Vaše osobne podatke u vezi sa statusnim promjenama, provedbom naših zakonskih prava ili zaštitom prava trećih strana, postoji naš legitimni interes da to učinimo. Za sve druge svrhe opisane u ovom odjeljku, naša je zakonska obveza koristiti Vaše osobne podatke kako bismo ispunili sve zakonske obveze koje su nam nametnute, poput sudskog naloga.

Kada dijelimo Vaše osobne podatke koji spadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka, za to ćemo zatražiti Vašu privolu.

 • Zapošljavanje

Možemo prikupljati osobne podatke kako bismo razmotrili i obradili sve upite ili prijave u vezi s našim mogućnostima zapošljavanja.

Prikupljamo i čuvamo osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite ili koje prikupljamo od agencija za zapošljavanje u tu svrhu. Podaci koje prikupljamo mogu uključivati Vaše ime/prezime, podatke za kontakt, podatke o obrazovanju i sve druge podatke koje navedete u svom životopisu, dokumentima za prijavu i popratnom pismu.

Ako se prijavite za slobodno radno mjesto putem društvenih mreža, možemo prikupiti sve informacije koje učinite javno dostupnima putem dotične društvene mreže. Ove podatke možemo koristiti kako bismo s Vama komunicirali vezano za Vašu prijavu za radno mjesto.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Podatke možemo dijeliti s našim povezanim društvima.

Zakonitost obrade

U našem je legitimnom poslovnom interesu koristiti informacije koje nam date kada se prijavljujete za radno mjesto u gore opisane svrhe.

 • Sigurnost i nadzor

Možemo koristiti videonadzor za promatranje i snimanje pojedinaca u ili oko naših smještajnih objekata. Snimke osoba zabilježene videonadzorom predstavljat će osobne podatke.

Videonadzor se može koristiti i za snimanje zvuka na određenim mjestima. Snimke videonadzora mogu nadgledati ovlaštene osobe. Postavit ćemo primjerene natpise i oznake na području naših objekata kako bismo upozorili pojedince na postojanje videonadzora ondje gdje je postavljen.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Vaše osobne podatke, snimljene putem našeg videonadzora, možemo podijeliti s trećim stranama prema zakonu ili prema potrebi za funkcioniranje sigurnosnog sustava videonadzora, uključujući provedbu zakona, policijom, pružateljima strogo neophodnih tehničkih usluga, pružateljima sigurnosnih usluga i našim povezanim društvima samo ako je to strogo potrebno.

Zakonitost obrade

 

Naš je opravdani legitimni interes koristiti snimke videonadzora u svrhu:

 • osobne sigurnosti naših zaposlenika, gostiju i posjetitelja
 • preventivnog djelovanja protiv kriminala i zaštite naših objekata i imovine od šteta,
 • zaštite imovine naših gostiju od šteta i krađe
 • pružanja podrške nadležnim tijelima u sprječavanju, otkrivanju i kažnjavanju kriminala.
 • Aplikacije

Preuzimanjem naše aplikacije AHG Hotels (u daljnjem tekstu: “Aplikacija”) možete koristiti usluge, gdje su dostupne, kao što su online prijava (check-in), digitalni ključ, online odjava (check-out), izmjena predstojećih rezervacija, fakturiranje, naručivanje usluga i proizvoda  na licu mjesta.

Aplikacija Vam daje sve korisne informacije o hotelu i njegovim sadržajima (restorani, kupovina, masaža, sport itd.). Osoblje smještajnog objekta možete kontaktirati u svakom trenutku izravno iz Aplikacije.

Aplikacija može slati push obavijesti korisniku.

Aplikacija može prikupljati osobne podatke koje ste nam svojevoljno ustupili kao korisnik Aplikacije, koji su prikupljeni automatski prilikom korištenja aplikacije ili koji su prikupljeni putem trećih strana, na primjer kolačiće, podatke o korištenju, adresu e-pošte, ime i prezime, korisničko ime, lokaciju, IP adresu, sistemske zapise, pojedinosti o plaćanju i razne vrste podataka potrebnih za pružanje tražene usluge, za rad i održavanje aplikacije, kao i za pružanje korisnih informacija.

Možemo koristiti vašu adresu e-pošte da vam šaljemo poruke e-pošte koje sadrže informacije komercijalne ili promotivne prirode koje se tiču nas i naše ugostiteljske grupe kojoj pripadamo.

Možete izabrati ne koristiti aplikaciju i u tom slučaju aplikacija neće obrađivati Vaše osobne podatke.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim povezanim društvima i trećim stranama kao što su pružatelji tehničkih usluga, pružatelji hostinga, IT društva koja nam pružaju usluge korištenja, održavanja aplikacije te analitike.

Zakonitost obrade

Osobni podaci će se obrađivati u sljedećim slučajevima:

 • Korisnici su dali privolu za jednu ili više specifičnih svrha;
 • Dostava podataka je nužna za izvršenje ugovora s korisnikom ili predugovornih obveza;
 • Obrada je nužna za poštovanje naše pravne obveze;
 • Obrada je nužna za potrebe naših ili legitimnih interesa treće strane.
 • Organizacija događaja

Ukoliko želite organizirati sastanak ili događaj (konferencije, maturalne zabave, vjenčanja i sl.) u nekom od naših smještajnih objekata ili ste pak sudionik sastanka ili događaja, prikupljeni osobni podaci bit će obrađeni u svrhu slanja ponude i izvršavanja usluge organizacije događaja.

Možemo Vam poslati i ankete o zadovoljstvu nakon Vašeg sastanka ili događaja kako bismo unaprijedili Usluge koje pružamo.

Osobni podaci koje obrađujemo su ime i prezime, adresa, e-mail i kontakt telefon i po potrebi drugi podaci potrebni za organizaciju događaja.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke u ovu svrhu?

Ovisno o situaciji odnosno potrebama organizacije događaja Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim poslovnim partnerima.

Zakonitost obrade

Obrada Vaših osobnih podataka nužna je za izvršenje ugovornih ili predugovornih obveza. Osim toga, u našem je legitimnom interesu da koristimo Vaše osobne podatke kako bismo mogli komunicirati s Vama.

 • Program vjernosti

Arena Rewards je program vjernosti Arena Hospitality Grup d.d.-a u kojem sudjeluje i  AFF, a u kojem članovi dobivaju trenutne nagrade ovisno o broju noćenja u objektima koji sudjeluju. Pojedinosti o programu vjernosti možete pronaći na https://www.arenarewards.eu/.

 1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA I SLIČNIH TEHNOLOGIJA

Naše Internetske stranice koriste određene kolačiće, piksele, beacons, logove i druge tehnologije. Molimo da pročitate našu Politiku kolačića kako biste saznali više o kolačićima koje koristimo, kako možete upravljati njima te kako ih možete izbrisati.

 1. POVEZNICE I USLUGE TREĆIH STRANA

Naše Internetske stranice sadrže poveznice na internetske stranice i usluge trećih strana. Imajte na umu da kada koristite poveznicu za odlazak s naših Internetskih stranica na drugu internetsku stranicu ili zatražite uslugu od treće strane, ova Pravila o privatnosti se više ne primjenjuju.

Vaše pregledavanje i interakcija na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici ili Vaš poslovni odnos s bilo kojim drugim pružateljem usluga koji je treća strana podložno je vlastitim pravilima i politikama te internetske stranice ili pružatelja usluga koji je treća strana.

Savjetujemo Vam da se upoznate s praksama privatnosti svake internetske stranice koju posjetite ili s praksama pružatelja usluge koji je treća strana a s kojim dolazite u doticaj i da im se obratite ako imate pitanja u vezi s njihovim politikama i praksama privatnosti.

Ova Politika privatnosti odnosi se isključivo na osobne podatke prikupljene kroz naše Usluge i ne odnosi se na internetske stranice trećih strana i pružatelja usluga koji su treće strane.

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje ih prikupljamo.

Ako se Vaši podaci upotrebljavaju samo kratko vrijeme, npr. za određene marketinške kampanje, tada ih možemo izbrisati.

Ukoliko prikupljamo Vaše podatke u svrhu ispunjavanja naših pravnih obveza pohranjujemo ih u trajanju propisanom važećim propisima.

Podatke koje smo prikupili temeljem ugovornog odnosa čuvat ćemo koliko je potrebno za ispunjenje ugovora ili za pružanje usluge te u skladu s našim obvezama čuvanja.

Podatke koje prikupimo na temelju privole čuvat ćemo u roku predviđenom za svrhu za koju je privola dana ili do povlačenja privole.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane te ih čuvamo onoliko koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva

 1. POVJERLJIVOST I SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Predani smo čuvanju sigurnosti osobnih podataka koje nam pružite i poduzet ćemo razumne mjere predostrožnosti kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od gubitka, zloupotrebe ili izmjena.

Primijenili smo politike informacijske sigurnosti, pravila i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka koje obrađujemo od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, nepropisne primjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

Svi naši zaposlenici i izvršitelji obrade (tj. oni koji obrađuju Vaše osobne podatke u naše ime, za gore navedene svrhe), koji imaju pristup i koji su povezani s obradom osobnih podataka, dužni su poštovati povjerljivost osobnih podataka svih korisnika naših usluga.

 1. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

S vremena na vrijeme možemo unijeti izmjene u ovu Politiku kako bismo odražavali sve promjene naše upotrebe Vaših osobnih podataka ili kako bismo bili u skladu s promjenama propisa.

Povremeno možemo izmijeniti ovu Politiku privatnosti ili je dopunjavati s obavijestima o privatnosti.

Sve izmjene ove Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internetskoj stranici kako biste uvijek bili obaviješteni o načinu na koji prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke. Izmijenjene verzije pored toga bit će dostupne i na recepcijama smještajnih objekata. Ažurirane verzije naše Politike privatnosti sadržavat će datum izmjene na kraju ove Politike kako biste mogli provjeriti kada je posljednji put izmijenjena.

Sve promjene naše Politike stupit će na snagu nakon objavljivanja izmijenjene Politike na Internetskoj stranici. Korištenje Internetske stranice nakon takvih promjena predstavlja Vaše prihvaćanje izmijenjene Politike koja je tada na snazi. Preporučujemo da povremeno pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste bili informirani o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke.

 1. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA IZVAN EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Zbog globalne prirode našeg poslovanja i naših dobavljača koji su treće strane, a koji obrađuju Vaše osobne podatke u naše ime, osobni podaci koje prikupimo od Vas mogu se prenijeti, obrađivati i pohraniti izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) uključujući (gdje je primjenjivo) izvan nadležnosti gdje su osobni podaci prikupljeni.

Poduzet ćemo sve potrebne korake kako bismo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju na siguran način i u skladu s ovom Politikom privatnosti i svim primjenjivim propisima.

Kad se Vaši osobni podaci prenose iz EGP-a u nadležnost izvan EGP-a, mi ćemo se pridržavati naših zakonskih i regulatornih obveza (i osigurati da dobavljači koji su treće strane poštuju svoje obveze) u odnosu na osobne podatke, uključujući da imamo zakonitu osnovu za prijenos osobnih podataka te da vodimo računa o postavljanju odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka.

 1. OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA

 

 1. Otkrivanje internim trećim stranama

 

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim povezanim društvima.

 1. Otkrivanje vanjskim trećim stranama.

U odjeljku 4. (Koje osobne podatke prikupljamo i kako se oni koriste?) navodimo svrhe zbog kojih možemo podijeliti Vaše osobne podatke s tim trećim stranama i vrste trećih strana s kojima dijelimo Vaše osobne podatke. Osim toga, općenito dijelimo osobne podatke s trećim stranama kako slijedi:

– Davateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade koji pružaju usluge IT-a i održavanja sustava te drugim izvršiteljima koji nam omogućuju pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga

– Drugim pružateljima usluga ako je to potrebno za pružanje usluge smještaja ili drugih usluga (npr. ako ste uz uslugu smještaja rezervirali i uslugu turističkog transfera koju pruža naš ugovorni partner)

– Stručnim savjetnicima koji djeluju kao izvršitelji obrade ili zajednički voditelji obrade uključujući pravne savjetnike, bankare, revizore i osiguravatelje koji pružaju konzultantske, bankarske, pravne, osiguravateljske i računovodstvene usluge.

– Nadzornim i drugim tijelima vlasti, uključujući poreznu upravu, koji djeluju kao izvršitelji obrade ili zajednički voditelji obrade koji zahtijevaju izvještavanje o obradi u određenim okolnostima.

Zahtijevamo od svih trećih strana da poštuju sigurnost Vaših osobnih podataka i postupaju u skladu s važećim propisima. Ne dopuštamo našim pružateljima usluga koji su treće strane da upotrebljavaju Vaše osobne podatke u vlastite svrhe. Dopuštamo im samo da obrađuju Vaše osobne podatke u određene svrhe i u skladu s našim uputama.

Moguće je da vanjske treće strane zajedno s AHG-om zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka. U tom slučaju su treće strane i AHG zajednički voditelji obrade. Zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz GDPR-a u pogledu ostvarivanja prava ispitanika i dužnosti poštovanja načela transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti određene propisima.

 1. OPĆENITO

Djeca i maloljetnici

AFF može prikupljati osobne podatke djeteta samo kada to zahtijevaju lokalni propisi (npr. za potrebe prijave u smještajnom objektu i prijave kod nadležnog tijela), te u okviru djelatnosti igraonice „Berdinand kid’s club“ na temelju pisane privole roditelja ili skrbnika.

Ako ste dijete ili maloljetnik, možete koristiti našu Internetsku stranicu i Usluge samo uz dopuštenje Vašeg roditelja ili skrbnika. U vezi s nuđenjem usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 14 godina.

Prijevodi

Ova Politika privatnosti sastavljena je na engleskom jeziku, a može biti prevedena i na druge jezike. U slučaju nesklada između engleske ili bilo koje druge verzije, engleska će verzija imati prednost.

 

Posljednje ažuriranje: 23. siječnja 2023.

 

Cookie Policy